IZOLEX BAU s.r.o.

Rating a informácie o IZOLEX BAU s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre IZOLEX BAU s.r.o. 39165 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 6181. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.2871% spoločností je horších ako IZOLEX BAU s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti IZOLEX BAU s.r.o." href="http://izolex-bau.sk-rating.com/">
   <img src="http://izolex-bau.sk-rating.com/izolex-bau.png" width="150" height="25" alt="Rating IZOLEX BAU s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating IZOLEX BAU s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia